Tekst
Wideo
Powrót

News
Choosing a legal form for the new business
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Forma prawna a koncepcja biznesu
2 Jakie formy mamy do dyspozycji?
3 Analiza porównawcza – kryteria
4 Samodzielnie czy ze wspólnikami?
5 Oddzielenie sfery życia osobistego od sfery biznesu
6 Wymagany poziom kapitału założycielskiego
7 Czas i koszty związane z rejestracją
8 Elastyczność operacyjna
9 Implikacje podatkowe
10 Potencjał rozwojowy
11 Wybór formy prawnej w przypadku dynamicznych firm
X