Tekst
Wideo
Powrót

News
Why starting own business?
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Przedsiębiorczość na przełomie XX i XXI w.
2 Zmiany w sferze technologii
3 Nowe rozwiązania organizacyjne w sferze funkcjonowania rynku
4 Orientacja przedsiębiorcza w wielkich korporacjach
5 Wsparcie dla ambitnych form przedsiębiorczości przez agendy rządowe
6 Edukacja dla ambitnej przedsiębiorczości
7 Przedsiębiorczość w warunkach transformacji ustrojowej
8 Polska przedsiębiorczość na tle tendencji ogólnoświatowych
9 Własny biznes a sytuacja na rynku pracy
10 Własny biznes – argumenty na NIE
11 Własny biznes – argumenty na TAK
12 Finansowy próg opłacalności własnego biznesu
13 Small business czy biznes planowany na większą skalę
14 Alternatywne ścieżki dochodzenia do własnego biznesu
15 Ambitny biznes – kluczowe determinanty sukcesu
X