Tekst
Wideo
Powrót

News
Start-up and what next?
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Założenie firmy
2 Specyfika fazy rozruchu
3 Trudności i zagrożenia charakterystyczne dla fazy rozruchu
4 Problemy i zagrożenia – jak sobie z nimi radzić?
5 Zakończenie procesu uruchomienia – osiągnięcie platformy stabilnego biznesu
6 Specyfika fazy przyspieszonego wzrostu
7 Nowy wymiar problemów i zagrożeń występujących
8 Ewolucja systemu zarządzania w stadium przyspieszonego wzrostu
9 Przedsiębiorcza kultura organizacyjna
10 Plan wyjścia
11 Formy realizacji opcji wyjścia
12 Kluczowe kwestie związane z realizacją opcji wyjścia
X