Tekst
Wideo
Powrót

News
New venture team, human resources, organizational culture
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Specyfika problemów kadrowych na starcie
2 Lider biznesu czy zespół przywódczy?
3 Proces formowania się zespołów założycielskich
4 Zasady doboru członków zespołów założycielskich
5 Uzgodnienie podstawowych reguł i zasad funkcjonowania nowego biznesu
6 Specyfika tworzenia zespołów założycielskich przez ludzi młodych
7 Koszt zatrudnienia dla pracodawcy a dochody netto uzyskiwane przez pracowników
8 Wybór formy zatrudnienia – preferencje pracodawcy
9 Relacje pracownicze – praktyczne kwestie
10 Kultura organizacyjna młodej firmy
11 Standardy etyczne w nowej firmie
X