Tekst
Wideo
Powrót

News
Source of finance
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Finansowanie nowego biznesu – generalne tendencje
2 Taktyka „stania na własnych nogach”
3 Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu
4 Praktyczne metody maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków
5 Banki a nowy biznes
6 Zdolność kredytowa a wiarygodność finansowa
7 Preferowany profil i skala kredytowania początkujących przedsiębiorców
8 Wybór banku do współpracy
9 Fundusze pożyczkowe
10 Fundusze poręczeń kredytowych
11 Środki na rozruch z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
12 Venture capital
13 Aniołowie biznesu (business angels)
14 „Składanie” finansowania nowego biznesu
X