Tekst
Wideo
Powrót

News
Personal characteristics and skills of the new venture leaders
Wideo
 
L.p. Temat Video
1 Kluczowa rola założycieli
2 Cechy i predyspozycje założycieli – ujęcie holistyczne
3 Naturalne predyspozycje przedsiębiorcze
4 Kontekst społeczno-kulturowy i demograficzny
5 Rola wykształcenia, zdobytych wcześniej doświadczeń i umiejętności
6 Motywy uruchomienia własnej firmy
7 Przedsiębiorczy styl zarządzania
8 Cechy i umiejętności operacyjne skutecznych przedsiębiorców
9 Sytuacja młodych kandydatów na przedsiębiorców
X